Laporan Sijil & Ujian

Sijil Sistem Pengurusan Alam Sekitar


Sijil kalis letupan peranti pengisian gas asli yang dipasang pada gelincir


Sijil Sistem Pengurusan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan


Paten untuk tangki vakum


Paten pam omboh tekanan tinggi


Lesen reka bentuk kapal tekanan A1A2


Sijil Sistem Pengurusan Kualiti